Jedan od najvažnijih aspekata uspjeha metode je Suzuki učitelj koji je završio posebnu obuku.  Provjerite s nama da li učitelj ima licencu i kompetencije za podučavanje po Suzuki metodi!

Kako je nastala metoda?                         Zašto Metoda Suzuki?                      Ukratko o metodi

Osnovne crte                                           Obrazovanje talenata                            Zašto baš violina?

Kada započeti sa metodom?                                 Preporučena literatura                           Glazba na Suzuki način