Glazba na Suzuki načinSuzukijeva metoda podučavanja zasnovana je na načelu prema kojem su sva djeca glazbeno nadarena, a talent se razvija i unaprijeđuje putem okružja koje hrani i potiče.

Djeca lako nauče maternji jezik. Da bi naučilo govoriti, dijete ne mora imati nikakve posebne kvalifikacije.amo sluša i ponavlja. Pri tome ima najboljeg, najstrpljivijeg i najuviđavnijeg učitelja: svoju mamu, kao i ogromnu pomoć svoje okoline koja mu stalno priča i koja ga stalno ohrabruje da govori te oduševljeno nagrađuje svaki napredak.

Dr. Suzukiju je palo na pamet - zašto ne i glazbu podučavati na isti način? Smatrao je da, primjeni li se isti prirodni proces učenja na druge vještine, i one mogu biti podjednako uspješno usvojene. Važno je da dijete počne učiti što ranije, da u proces budu uključeni i roditelji te da se sve skupa odvija u pozitivnom ozračju.

Kako je sam bio violinist, svoje je učenje prvo prenosio na mlade violiniste. Do danas se njegova metoda raširila i na druga područja diljem svijeta.

Dr. Shinichi Suzuki bio je violinist, pedagog, filozof i filantrop.

Rođen je u Japanu 1898. godine, u obitelji proizvođača violina.

Djecu je počeo podučavati tijekom '30-tih godina, smatrajući da talent ne dobiva rođenjem, već je proizvod okoline u kojoj dijete odrasta.

Metoda je specifična po naglašavanju radosti pri muziciranju. "Dvije minute s radošću i tako pet puta dnevno", glasovit je Suzukijev recept za uspješno vježbanje. "Ne nauče li učenici baš ništa, nadam se da će barem malo podići kvalitetu življenja zbog vremena koje smo proveli zajedno uživajući."

Što roditelji mogu očekivati od Suzuki metode?
• entuzijazam i uvažavanje napora djeteta
• učitelja koji je usredotočen na djetetove potrebe i razvoj
• mnogo novih i nepoznatih informacija
• poduku koja spaja zabavu i veselje te polako uvodi samodiscpilinu i potiče samopouzdanje

Što se očekuje od roditelja?
• entuzijazam i poštovanje djetetovih napora
• povjerenje u učitelja! Muče li vas dvojbe, porazgovarajte u za to u prikladno vrijeme, a ne na satovima. 
• redovit dolazak na satove i spremnost na učenje
• pisanje bilježaka - pitajte ako nešto niste razumjeli
• radosno vježbanje s djetetom kod kuće
• sudjelovanje na grupnim satovima
• uvijek činite najbolje što možete - a to se razlikuje iz dana u dan.

Želite li saznati više, pročitajte knjigu Metoda Suzuki - Japanska metoda ranog glazbenog odgoja Mirne Potkovac Endrighetti