Suzukijev odgovor na pitanje: "Kada je pravo vrijeme za Metodu Suzuki?"


Suzuki je 1969. napisao knjigu "Ability Development from Age Zero - Razvoj sposobnosti od nulte godine". U njoj piše slijedeće:

Sudbina djeteta je u rukama njegovih roditelja

        "Kada je pravo vrijeme započeti sa violinom?"

        "Moje dijete je staro tri godine. Da li je to prerano za klavir?"

         Često me pitaju takva neprikladna pitanja. Često se kaže da je najbolje započeti sa podukom

         od te i te dobi, jer je prerani početak štetan. Ova mišljenja su kriva. Ona su samo teorije. Da li

         možete zamisliti slijedeće: "Najbolje je započeti učiti moje dijete govoriti kada će mu biti pet

         godina. Zbog toga do te dobi ne bi smjelo nikoga čuti govoriti." Glupost! Ako bi to osoba

         zaista učinila djetetu, bilo bi to puno prekasno za učenje govora. Smatram da nitko neće ikada

         naći ikoju lošu posljedicu zato što se dijete učilo govoriti u tako ranoj dobi da bi tečno govorilo

         sa navršenih pet godina.

         Problem nastaje kada se dijete zanemaruje u tim važnim godinama.

 
        Od dana rođenja, tijelo postepeno raste i dijete se prilagođava svojoj okolini. Kada se gaje

        biljke, jasno je da će razvoj sjemena prestati ako se misli da biljci ne treba dati ni vodu,ni

        sunčeve svjetlosti, ni gnojivo do određenog vremena, a zatim se preplavi sa svo troje. Ljudi

        isto tako postoje unutar prirode. U principu mi se ne razlikujemo od biljaka po tom pitanju.