Dijete i obitelj u središtu


Metoda obrazovanja talenata je usmjerena na obitelj i dijete kao središte obrazovno-odgojnih programa koji uz pomoć glazbe i prirodnih principa učenja materinskog jezika streme jačanju sretnog djetinjstva. Sretno djetinjstvo omogućava sretno odrastanje!

Glazba čini bitnu razliku. Razvija dijete koje će imati holistički pristup prema učenju i životu.

Dijete koje se bavi glazbom će svladati sve druge zadaće puno lakše zbog svih dobrobiti bavljenja glazbom.

Bitna činjenica u korist ove metoda naspram klasičnog pristupa je aktivno uključivanje roditelja u obrazovni proces, čime se oplemenjuje obiteljska atmosfera te jača odnos roditelj-dijete, odnos koji je danas često narušen već od rane dobi ubrzanim načinom rada i života te promijenjenim društveno-ekonomskim prilikama.

Još jedna bitna karakteristika koja izdvaja ovu metodu između svih ostalih tradicionalnih pristupa (pri čemu treba napomenuti da općeprihvaćena i standardizirana klasična metoda učenja glazbe u stvari ne postoji!) je da veliki postotak djece podučavano Suzuki metodom kasnije odluče postati profesionalni glazbenici, a ostali (što je ne manje važno) ostaju aktivni ljubitelji glazbe i glazbenici "iz gušta". To često nije slučaj u redovnom glazbenom školstvu gdje većina djece zbog frustrirajućih iskustava odustaje od pohađanja nastave već u osnovnoj školi, a što onda reći koliki zanemariv postotak nastavlja dalje sa srednjim ili sveučilišnim školovanjem.

Bilo kako bilo, cilj metode nije stvoriti profesionalne, već u prvom redu plemenite glazbenike, koji će moći pokazati zavidne sposobnosti i karakterne odlike na svim poljima djelovanja i na taj način moći mijenjati sudbinu svijeta.

 


 

    Dobrobiti bavljenja glazbom


    
Ozbiljno, dnevno bavljenje
       glazbom i sviranjem razvija:

     - koncentraciju
     - memoriju
     - koordinaciju
     - socijalne vještine
     - mentalnu disciplinu

       i time pomaže pri učenju svih
       drugih predmeta i vještina.

      Osim obogaćivanja emocija i
      jačana osjećaja za lijepo,
      dijete razvija logički način
      razmišljanja uz isto vrijeme
      jačajući unutarnju disciplinu.
    
      Dijete koje se aktivno bavi
      glazbom će naučiti bilo koju
      drugu vještinu ili steći bilo
      koju drugu sposobnost puno
      lakše zbog ovih prednosti.


    Metoda Suzuki nudi 

   sve ovo uz igru i 

   zabavu!