Primamo predbilježbe za tečajeve violine za djecu za slijedeće gradove:
____________________________________________________________

Rijeka, Opatija info telefon 098/829 094

Varaždin - Društvo naša djeca Varaždin - info telefon 098/9328696

Zagreb - www.cot.hr      

Tečajevi za djecu se odvijaju 2 puta tjedno. Djeca uz prisustvo roditelja imaju jedan individualni te jedan grupni sat.
_________________________________________________________________________
.