Europska Suzuki Asocijacija   sa sjedištem u Londonu prati i potpomaže rad Suzuki škola, udruga i instituta u Europi te obuku novih Suzuki učitelja. Na njenim stranicama možete pronaći linkove na adrese nacionalnih Suzuki udruga u Europi.

Centar za obrazovanje talenata d.o.o.  je privatna škola u Zagrebu koja podučava isključivo po Metodi Suzuki. Pri školi djeluje i udruga Hrvatski Suzuki Centar koja je članica Europske Suzuki Asocijacije - ESA-e.

Svjetsko sjedište Metode Suzuki, Talent Education Research Institute  i International Academy of the Suzuki Method, Japan

Američka Suzuki Asocijacija

Web-shop  sa Suzuki instrumentima i notama